ZASADNUTIE SNK FIB 19.12.2013

Program:
1 Kontrola uznesení, platenia členského apod. - Kucharík
2 Správa prezidenta zo zasadaní predsedníctva fib v Tel Aviv - Chandoga
3 Vyhodnotenie slovenskej účasti na akciách fib od r.2010 – Hudoba, Moravčík
4 Príprava a realizácia národnej správy SNK fib „Betón na Slovensku 2010 – 2014“ na 4.Kongres fib, Bombaj – Chandoga, Vilkovský- JAGA GROUP
5 Iné

FOTOGALÉRIA

 


PROMÓCIA NÁRODNEJ SPRÁVY SR

Program:
· Privítanie a predstavenie pozvaných hostí a sponzorov Národnej správy
· Činnosť SNK fib 2010 – 2013: Milan Chandoga, prezident SNK fib
· Predstavenie NS „Betón na Slovensku 2010 – 2014“: SNK fib, JAGA GROUP, s. r. o.
· Ocenenie SNK fib za celoživotný príspevok k rozvoju BkaM: Igor Hudoba, SNK fib

Ocenený boli prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. a doc. Ing. Andrej Jarošievič, PhD.

FOTOGALÉRIA