Členovia


PREZÍDIUM


doc. Ing. Peter Paulík, PhD - prezident SNK
SvF STU Bratislava, Katedra betónových konštrukcií a mostov
- pedagóg
GSM: +421 903 585 663
e-mail: peter.paulik@stuba.sk

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD - viceprezident SNK
SvF - TU Žilina, Katedra betónových konštrukcií a mostov
- vedúci oddelenia     

GSM: +421 903 175 612
e-mail: martin.moravcik@uniza.sk

 

Ing. Jaroslav Guoth  - člen prezídia
DOPRAVOPROJEKT a.s.
- riaditeľ divízie Zvolen
GSM: +421 908 721 576
e-mail: guoth@dopravoprojekt.sk


Ing. Richard Púček - člen prezídia
VÁHOSTAV - SK, a.s.    

riaditeľ výrobnej sekcie divízie dopravných stavieb
GSM: +421 904 701 555
e-mail: richard.pucek@vahostav-sk.sk

Ing. Martin Chrappa - člen prezídia
DOPRASTAV, a.s.
Technický riaditeľ
GSM: +421 917 320 090
e-mail: martin.chrappa@doprastav.sk

 


Ing. Jaroslav Zaťko - tajomník
Slovenská správa ciest
- vedúci oddelenia mostov
Tel: +421 911 956 824
e-mail: jaroslav.zatko@ssc.sk


 


ČLENOVIA


doc. Ing. Milan Chandoga, PhD - immediate past president
PROJSTAR – PK, s.r.o.
- riaditeľ a konateľ spoločnosti
GSM: +421 903 722 252
e-mail: milan.chandoga@projstar.sk


prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD
iS-Konzult s.r.o.
konateľ     

GSM: +421 918 912 782
e-mail: nadlu.ln@gmail.com


Ing. Zuzana Gimerská
DOPRAVOPROJEKT a.s.
- vedúca technického oddelenia
GSM: +421 915 834 094
e-mail: gimerska@dopravoprojekt.sk


Ing. Františk Brliť
CEMOS, s.r.o.
- riaditeľ a konateľ spoločnosti
GSM: +421 905 690 993
e-mail: brlit@cemos.sk


Ing. Ľudovít Molnár
Doka Slovakia, Debniaca technika s.r.o.
- konateľ spoločnosti
Tel: +421 2 482 021 18
e-mail: ludovit.molnar@doka.com


Ing. Ľubomír Hrnčiar
VÁHOSTAV - SK, a.s.-

technický riaditeľ
GSM: +421 903 451 749
e-mail: hrnciar.lubomir@gmail.com


doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.
STRABAG - pozemné a inžinierske staviteľstvo
- vedúci oddelenia reklamácií
Tel: +421903 374 255
e-mail: jan.slastan@strabag.com


Ing. Ľubomír Lašán

- autorizovaný inžinier
GSM: +421 911 866 591
e-mail: lubomir.lasan@gmail.com


Ing. Jozef Antol
ISPO spol, s.r.o.
- riaditeľ a konateľ spoločnosti
GSM: +421 905 621 901
e-mail: antol@ispo.sk


Ing. Peter Bóna

Basler & Hofman Slovakia, s.r.o.

- vedúci statik
Tel: +421259490484
e-mail: Peter.Bona@baslerhofmann.sk


Ing. Miroslav Červeňan

VUIS - mosty s.r.o.

- konateľ
GSM: +421 903 719 057
e-mail:
cervenan@vuismosty.sk


Ing. Igor Masaryk

Alfa 04, a.s.

-člen predstavenstva
GSM: +421
e-mail: igor.masaryk@alfa04.sk


Ing. Ivan Haršány
Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
- vedúci odboru mostov
GSM: +421 903 409 718
e-mail: ivan.harsany@ndsas.sk


Ing. Peter Paška, PhD.

Structural engineer of buildings s.r.o.
GSM: +421 911 913 272
e-mail: peter@statika-paska.sk


Ing. Ľubomír Kožlej

Amberg Engineering Slovakia s.r.o..
GSM: +421 
e-mail: lkozlej@amberg.sk

Ing. Matej Nebus
Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
špecialista: stavebno-technický dozor
GSM: +421 903 473 552
e-mail: matej.nebus@ndsas.sk

 


ČESTNÍ ČLENOVIA


Ing. Ján Kucharík, PhD - čestný člen

GSM: +421 903 752 596
e-mail: jakucharik@gmail.com


prof. Ing. Igor Hudoba, PhD - čestný člen

GSM: +421 903 412 414
e-mail: igor.hudoba@stuba.sk


Ing. Štefan Choma - čestný člen
Basler & Hofman Slovakia, s.r.o.
- odborný pracovník
Tel: +421 2 494 904 70
e-mail: stefan.choma@baslerhofmann.sk

Ing. Ivan Šesták - čestný člen
Prezident SNK fib v rokoch 1998 - 2004